stránku

Prehliadka továrne

laboratórium1
laboratórium2
laboratórium 3
laboratórium4
workshop1
dielňa3
sklad1
workshop 2
dielňa4